Warunki Gwarancji i Reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Wyrażamy nadzieję, że zakupione produkty będą działały bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji. Natomiast w przypadku wystąpienia awarii prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia obsługi posprzedażnej.


Gwarancja producenta

Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.

Realizacja gwarancji producenta odbywa się:

  • za pośrednictwem sklepu zgodnie z warunkami regulaminów poszczególnych gwarantów (producentów / dystrybutorów). W takim przypadku obowiązują również warunki gwarancji podane poniżej, w części "Warunki gwarancji sklepu MocnyKomputer.pl";
  • bezpośrednio u producenta, samodzielnie przez klienta końcowego - sklep nie ponosi odpowiedzialności za wynik realizacji gwarancji.

Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklep.

Warunkiem realizacji gwarancji jest posiadanie oryginalnego dokumentu zakupu (rachunek / paragon / faktura).

W przypadku niektórych produktów wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania znajduje się karta gwarancyjna. W związku z tym, iż nie chcemy otwierać tak zapakowanych produktów może się zdarzyć, że karta nie będzie podstemplowana. Daje to jednak Państwu pewność, że nikt wcześniej nie ingerował w zawartość produktu. Jeżeli otrzymają Państwo kartę gwarancyjną bez pieczątki prosimy o kontakt.


Gwarancja sklepu

W przypadku niektórych produktów, takich jak komputery stacjonarne przygotowane przez naszą firmę, obowiązują szczególne warunki gwarancji. Są one wyszczególnione w opisie danego produktu oraz poniżej w dziale "Dodatkowe warunki gwarancji na Komputery Stacjonarne".


Warunki gwarancji sklepu MocnyKomputer.pl

Mastero sp. z o.o. sp.k. jako sprzedawca może pośredniczyć między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia serwisowego wraz z dowodem zakupu. W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie jego usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz Serwis Centralny mieszczący się w Dąbrowie Górniczej.

Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika. Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę Mastero sp. z o.o. sp.k. wynosi 14 dni od chwili przyjęcia towaru.

Wszystkie produkty, mające gwarancję producenta są wysyłane bezpośrednio do dystrybutora lub producenta danego sprzętu.

Jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa sprzętu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

W sytuacji gdy przesyłka reklamacyjna ma zostać odesłana na inny adres niż ten, który widnieje w zamówieniu z którego pochodzi reklamowany produkt, po otrzymaniu numeru RMA konieczne jest przesłanie nowych danych adresowych poprzez formularz kontaktowy. Jeżeli takiej informacji nie otrzymamy, przesyłka zwrotna zostanie wysłana na stary adres.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu,
  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
  • serwis wykryje uszkodzenie wynikające z użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • klient odmówi wykonania całości napraw sprzętu (wykrycia dodatkowych uszkodzeń niezgłoszonych przez klienta).

W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym klient jest zobowiązany do archiwizacji danych znajdujących się na reklamowanych nośnikach we własnym zakresie, firma Mastero sp. z o.o. sp.k. nie bierze odpowiedzialności za utratę danych, jak i nie gwarantuje ich odzyskania.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Produkty gratisowe tj. figurujące na dokumencie zakupu w kwocie 1 PLN oraz opisane w ofercie sprzedażowej jako gratisy nie podlegają naprawom oraz wymianie gwarancyjnej.


Dodatkowe warunki gwarancji na Komputery Stacjonarne

Na nasze komputery stacjonarne udzielamy pełnej, 24-miesięcznej gwarancji door-to-door na wszystkie podzespoły.

Komputery stacjonarne sprzedawane są z plombą montażową nakładaną na czas transportu oraz okres testowy wynoszący 14 dni. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia komputera po dotarciu do klienta lub niezgodności specyfikacji z zamówieniem, wymagane jest odesłanie komputera z nienaruszoną plombą montażową, po uprzednim kontakcie z serwisem.

W przypadku uszkodzenia któregokolwiek podzespołu komputera w trakcie trwania 2-letniego okresu gwarancyjnego, wymagane jest odesłanie kompletnego komputera w celu diagnozy w naszym serwisie gwarancyjnym.

Zgłoszenie gwarancyjne może zostać odrzucone w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego wynikającego z niewłaściwej eksploatacji lub szkodliwej ingerencji w sprzęt.

W przypadku uszkodzeń powstałych na wskutek niewłaściwego przygotowania komputera do wysyłki na serwis, zastrzegamy prawo do naliczenia dodatkowych opłat związanych z koniecznością przeprowadzenia naprawy. W przypadku braku akceptacji opłaty zgłoszenie gwarancyjne zostaje odrzucone, a komputer odsyłamy bez dalszej ingerencji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl